Netta Paavoseppä – Tuhattaiturin matka markkinoinnin sydämeen

Markkinointijohtajan urapolku on Markkinointisankareiden blogisarja, jossa haastatellaan eri aloilla menestyneitä markkinointipäättäjiä. Nyt vuorossa on monitaituri Netta Paavoseppä.

CMO Netta Paavoseppä

Markkinointijohtaja Netta Paavosepän matka markkinointiin alkoi opiskelun ohella tehtävistä promotiotöistä Turussa, jossa hän opiskeli samalla kansainvälisen kaupan tradenomiksi. Nopeasti tämä sivutoimi vei mukanaan, ja hän päätti jättää opinnot kesken ja siirtyä projektipäälliköksi helsinkiläiseeen tapahtuma-alan markkinointiyritykseen. Ajat olivat toiset – Facebook oli vasta noussut, ja digimarkkinointi oli alalla vielä suhteellisen tuntematon käsite.

Työ valokuvaajan tuottajana vei seuraavaksi mukanaan, ja Netta päätyi tuottamaan sisältöjä artisteille, kuten esimerkiksi Antti Tuiskulle ja Chisulle. Muutos teknologiassa loi uusia mahdollisuuksia, mutta samalla myös haasteita. Musiikkivideoiden tuottaminen oli aikaisemmin vaatinut suuria investointeja, mutta teknologian edistymisen myötä se muuttui helpommaksi ja edullisemmaksi.

Tämän jälkeen Netta matka vei niin omaan yritykseen televisiotuotantoon kuin myös takaisin opiskelun pariin. Netta palasi Haaga-Heliaan viimeistelläkseen opinnot, ja siellä digimarkkinointi ja asiakaskokemuksen ymmärrys nousivat keskiöön.

Markkinoinnin merkitys

Strateginen näkökulma: Netta korostaa markkinoinnin strategista roolia. Hän näkee sen elintärkeänä osana organisaation elinvoimaisuutta, verraten sitä sydämeen, joka ylläpitää organisaation elinvoimaa ja dynaamisuutta. Tämän näkökulman mukaan markkinointi ei ole vain mainontaa tai myyntiä, vaan se on kokonaisvaltainen prosessi, joka ohjaa yrityksen suuntaa, tunnistaa markkinoiden muutokset ja vastaa asiakkaiden tarpeisiin.

Brändin ja näkyvyyden näkökulma: Netta painottaa, että ilman aktiivista markkinointia yritys voi jäädä huomaamatta ja unohtua. Tässä kontekstissa markkinointi on väline, jonka avulla yritys rakentaa ja ylläpitää brändiään, tavoittaa kohderyhmiään ja luo pitkäkestoisia asiakassuhteita. Tämä näkökulma korostaa, että brändin rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä ja läsnäoloa markkinoilla.

Innovaatio- ja trenditietoisuuden näkökulma: Netta myös mainitsee, että markkinoinnin avulla yritys pysyy ajan tasalla maailman muutoksista. Tämä tarkoittaa, että markkinoinnin tehtävä on tunnistaa ja hyödyntää uusia trendejä, teknologioita ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia. Tämä näkökulma korostaa markkinoinnin roolia innovaation edistäjänä ja yrityksen kykyä sopeutua jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön.

Kivointa työssä on ihmisten ja datan yhdistäminen

Netta rakastaa dataa ja sen analysointia: “Koen suurinta tyydytystä uusien prosessien luomisessa ja tiimin työn helpottamisessa. Mikään ei ole palkitsevampaa kuin nähdä, miten muutokset näkyvät käytännössä ja tuottavat tulosta.” 

Kun ihmiset ja datan yhdistää, syntyy voittavaa jälkeä; markkinointijohtajan työssä Netta näkee tiimin innostamisen olevan yksi markkinointijohtajan tärkeimmistä tehtävistä. “Että työssä viihdytään ja jaksetaan ja koetaan miellyttäväksi. Isolla prioriteetilla se, että ihmiset oppii ja kasvaa asiantuntijoita; että ihmiset ei ole pelkästään töissä vaan mahdollistaa se kasvu. Kun asiakkaat muuttuu ja markkina muuttuu, niin ollaan hyvin ajan hermolla”, Netta sanoo. 

Netta rentoutuu työn vastapainona perheen ja ystävien seurassa. Myös taide on tärkeää: “Olen käynyt taidepainotteisen lukion, niin jos huomaan että olen menossa kierroksille, otan akryylimaalit esiin. Tai ryijyn, jota olen tehnyt 5 vuotta. Sitten räppiä soimaan.” Urheilu ei taas maistu: “Urheilu ei oo mun juttu, tosi huono koordinoimana raajoja, tuntuu että loukkaannun kun urheilen”, Netta nauraa.

Netta kertoo, että on aina ollut kova tekemään töitä. Hän onkin päivätyönsä Vastuu Groupin markkinointijohtajuuden ohella mukana myös kahdessa upeassa hotelliprojektissa, saaristohotelli The Barössä ja Fiskarsin hienossa The Torbyssä.

Miksi kirjoitamme aiheesta? Me Markkinointisankarit haluamme nostaa yritysten arjen sankareita eli markkinointijohtajia esiin. Markkinointijohtaja on helposti se henkilö, jonka työtä ei huomata, kun yrityksellä menee hyvin. Mutta kun yrityksen tulos kehittyy hitaammin, kääntyvät syyttävä sormi ja budjettileikkaukset herkästi markkinointiosaston suuntaan. Kyse on kuitenkin useammin siitä, että myynnin ja markkinoinnin yhteispeli ei toimi. Tilaa alla olevalla lomakkeella uutiskirjeemme, jos haluat lukea uratarinan aina, kun sellainen ilmestyy!