Myymme osaamista, emme sielua

Olemme Suomen hiilineutraalein markkinoinnin ja myynnin palveluita tarjoavat yritys!
Markkinointisankarien vastuullisuusstrategia koostuu tiivistettynä kolmesta eri osasta: ihmiset, yhteiskunta ja ympäristö.

  Ydinarvomme

  Ymmärrämme, että ihmisinä kukaan ei voi olla täydellinen. Ei edes markkinointisankari.

  Maailma on monimutkainen kokonaisuus, jossa joutuu tekemään kompromisseja. Uskomme kuitenkin, että arvomme ovat tavoittelemisen arvoisia.

  Suhtaudumme arvoihimme vakavasti: Olemme kieltäytyneet yksittäisistä asiakkuuksista arvoristiriitojen perusteella. Lopetamme mieluummin yritystoimintamme kuin myymme periaatteemme.

  Mahdollisuuksien tavoittelun tasa-arvo

  Mielestämme jokaisella ihmisellä on oikeus tavoitella parempaa. Oikeus tulla kohdelluksi töissä ja elämässä yleensäkin muiden kanssa tasavertaisena kykyjensä perusteella rodusta, uskonnosta, kielestä, kotimaasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vastaavista ryhmittelyistä välittämättä.

  Ihmisten ja eläinten hyvinvointi

  Otamme toiminnassamme huomioon ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin, vähättelemättä yksittäisen olennon kokemusta. Pyrimme edistämään hyvinvointia.

  Ihmisarvo ja inhimillisyys

  Meille jokainen ihminen on itsessään arvokas.

  Rehellisyys

  Olemme suoria, haastamme tarvittaessa, emmekä valehtele.

  Ekologisuus

  Haluamme minimoida oman toimintamme tuhoavat vaikutukset elinympäristöllemme. Olemme kohtuullisia. Haluamme, että tulevilla sukupolvilla on yhtä hyvät oltavat kuin meillä.

  Vastuun kantaminen

  Hoidamme hommamme, myönnämme virheemme ja otamme osaa yhteiskuntaan parhaan kykymme mukaan.

  Tieto

  Luotamme tiedeyhteisön ja meitä viisaampien asiantuntijoiden todeksi todistamaan tietoon. Edistämme ihmiskunnan kollektiivisen tiedon kertymistä ja hyödyntämistä.

  Luovuus & hauskuus

  Pyrimme ajattelemaan myös laatikon ulkopuolelta. Yritämme pitää hymyn mukana pahoissakin paikoissa.


   Vastuullisuus ihmisten osalta

   Haluamme olla rehellisiä ja suoria kaikkiin suuntiin. Uskomme, että jokaisella ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus tuoda kykynsä esille tasapuolisesti. Haluamme tarjota uusia mahdollisuuksia kanssamme työtä tekeville.

   Asiakkaat

   Pyrimme siihen, että kanssamme yhteistyötä tekevät tahot pääsisivät monilla eri tavoin työssään eteenpäin yhteistyön ansiosta.

   Otamme asiakkaiden tilanteet huomioon niin heidän yksityiselämänsä kuin yrityksenkin osalta. Pyrimme löytämään jokaiselle asiakkaalle parhaat ratkaisut sitoutumatta pysyvästi tiettyihin toimittajiin tai työkaluihin.

   Alihankkijat eli sankarimme

   Tähtäämme myös siihen, että alihankkijana toimiminen kanssamme on mutkatonta, turvallista ja ihmisten erilaiset tilanteet huomioivaa.

   Takaamme alihankkijoille maksun siinä tilanteessa, että asiakas onkin yhtäkkiä maksukyvytön tai teutaroi laskujen maksun kanssa. Maksamme meitä pienempien toimijoiden laskut ajallaan vaatimatta keinotekoisesti ylipitkiä maksuaikoja.

   Me itse

   Toki pidämme huolen myös itsestämme: Emme tee liikaa töitä ja seuraamme hyvinvointiamme säännöllisesti. Panostamme uneen, liikuntaa ja muihin palauttaviin aktiviteetteihin, jotta yrityksemme toimintakyky säilyy.


    Vastuumme muista yrityksistä ja yhteiskunnasta

    Yritystoiminta ei ole muusta yhteiskunnasta, sen arvoista ja ihmisistä erillinen saareke. Kannamme oman vastuumme ja rohkaisemme muita samaan.

    Asiakkaiden valinta ja arvot

    Valikoimme asiakkaitamme myös arvopohjaisesti – emme ylipäänsä ota kaikkien toimialojen asiakkaita. Mitään listoja meillä ei ole, vaan arvioimme asiakkaan tilanteen aina tapauskohtaisesti.

    Emme halua toimia alallaan epäeettisesti toimivien yritysten yhteistyökumppaneina. Olemme myös kieltätyneet asiakkuuksista, jos olemme kokeneet ettemme voi toimia arvojemme mukaisesti.

    Toimintamallimme

    Jos huomaamme epäeettistä toimintaa yhteistyökumppaneilta tai asiakkailta, pyrimme puuttumaan asiaan huomauttamalla tästä. Ääritilanteessa olemme valmiita katkaisemaan yhteistyön, mikäli arvopohjamme ei kohtaa.

    Kansainvälisten toimitusketjujen osalta näin pienen yrityksen on todella vaikea valvoa vastuullisuutta. Joudumme luottamaan valmistajien omaan sanaan siitä, että käyttämämme työkalut ja palvelut on tuotettu työehtosopimuksia, ihmisarvoa ja ympäristöä kunnioittaen. Pyrimme kuitenkin etsimään eettisiä vaihtoehtoja.

    Tuemme omalla yritystoiminnallamme yleishyödyllistä toimintaa. Näitä voivat olla esimerkiksi ympäristön suojelu, mielenterveystyö tai tieteellisen tutkimuksen edistäminen.

    Markkinoinnin osaamisen kasvattaminen

    Haluamme kouluttaa asiakkaitamme ymmärtämään paremmin markkinointia. Usein olemme asiakkaan ainoa markkinointiin liittyvä kontakti, joten asiakkaan tietotaidon kasvattaminen on asiakkaan itsensä lisäksi meidän vastuullamme.

    Jos asiakas tarvitsee jotain sellaista, mitä emme osaa tehdä, ohjaamme hänet osaavalle taholle.

    Pyrimme myös auttamaan asiakkaitamme muissakin kuin täysin suoraan toimintaamme liittyvissä asioissa.

    Ota yhteyttä, jos haluat tehdä töitä vastuullisesti toimivien markkinoinnin tekijöiden kanssa.


     Vastuumme ympäristöstä

     Haluamme minimoida yrityksemme negatiivisen vaikutuksen ympäröivään maailmaan. Alla muutamia käytännön esimerkkejä.

     Toimintamallimme mahdollistaa etätyön ja työhön käytettävien neliöiden minimoinnin, koska tarpeisiimme ei ole vuokrattu erillistä toimistoa.

     Pyrimme käyttämään ostamamme elektroniikan ”loppuun”. Emme vaihda konetta tai puhelinta uuden mallin ilmestyessä, mikäli entinen on vielä käyttökelpoinen. Jos vaihdamme työkaluja, kierrätämme elektroniikan mahdollisuuksien mukaan.

     Tietokoneen, puhelimen ja oman työpisteen lisäksi meillä ei ole juurikaan muita konkreettisia työkaluja – loput työkaluistamme ovat digitaalisia.

     Matkustamme työn puitteissa niin vähän kuin mahdollista. Käytämme ensisijaisesti julkisia liikennevälineitä.

     Ylikompensoimme yrityksemme ja freelancereidemme hiiidioksidipäästöt Compensaten kautta.