Markkinointiapua

Turhauttaako markkinoinnin yhteyshenkilön jatkuva vaihtuminen?

Moni markkinointitoimiston asiakas on kyllästynyt markkinointitoimiston yhteyshenkilöjen jatkuvaan vaihtumiseen. Esimerkiksi eräällä asiakkaallamme yhteyshenkilö vaihtui kolmesti vuoden aikana.

Yhteyshenkilön vaihtuminen vaatii asiakkaalta uuden perehdytyksen sekä toimialaan että jo tehtyihin toimenpiteisiin, uusien yhteystietojen muistamisen sekä luottamuksen rakentamisen – toki kaikki vielä asiakkaan ajalla ja rahalla. Toimistoissa ymmärrettävästi luvataan, että yhteyshenkilöt pysyvät samoina, mutta harvapa sitä voi ennustaa etukäteen työntekijöiden työpaikanvaihtamishaluja.

Erityisesti yhtään monimutkaisemmilla toimialoilla joko tuotteeseen tai toimialan logiikkaan sisäänpääsy voi viedä oman aikansa. Mitä hitaampi sisäänajoprosessi on, sitä hitaammin myös markkinoinnin tekeminen etenee.

Me olemme ratkaisseet ongelman tarjoamalla pk-yrityksille markkinointia freelancereiden avustuksella ulkoistettu markkinointipäällikkö -konseptilla. Me Markkinointisankareissa koordinoimme, aikataulutamme ja suunnittelemme, freelancer osallistuu suunnittelemiseen ja toteuttaa sovitut käytännön markkinointitoimenpiteet.

Ulkoistettu markkinointipäällikkö freelancerina -ratkaisee ongelman siinä mielessä, että freelancerille on liiketoiminnallisestikin järkevää rakentaa pitkiä ja kestäviä asiakasuhteita. Kun tarvitsee myydä harvemmin, jää itse tekemiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen enemmän aikaa.

Freelancer ymmärtää myös yritystoiminnan haasteita eri tavalla kuin moni palkkatyöläinen. Freelancer on itse nähnyt, miten vaikeaa voi olla asiakashankinta, palvelujen tuotteistaminen tai teknologisten ongelmien parissa painiskelu. Ja millaista yrittäjän elämä ylipäänsä on.

Toki joskus tulee eteen tilanteita, että tarvitaankin erilaista osaamista kuin mitä alkuperäisellä tekijällä on ollut. Myös silloin verkostomme tulee apuun – etsimme sieltä vaadittavia asioita osaavan tekijän, ja alkuperäinen ulkoistettu markkinointipäällikkö on mukana tarpeen mukaan.

Tavoitteenamme ovat pitkät asiakassuhteet – ei sopimuksilla sitominen, vaan se, että asiakas on tyytyväinen ja haluaa tehdä yhteistyötä kanssamme. Olemme huomanneet tällaisesta olevan hyötyä myös asiakkaille; kun luottamus syntyy, tulee tietoa jaettua avoimemmin, ja ideointi on paljon helpompaa.

Kaipaisitko yrityksellesi apua markkinointiin? Varaa kalenterista etätapaamisaika, soita 044 530 5919 tai meilaa saskia.salomaa@markkinointisankarit.fi.