Digimarkkinointi in ja out: Mitä tietää, muistaa ja varoa

Digimarkkinointi tarkoittaa markkinoinnillisia toimenpiteitä digitaalisissa kanavissa, jotka ovat saavutettavia erilaisten päätelaitteiden avulla. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi sosiaalisen median julkaisut, uutiskirjeet ja tämä blogiartikkeli.

Digimarkkinointi on jatkuvasti kehittyvä ala ja se muuttuu varsin nopeatempoisesti – oli kyseessä sitten uusi sosiaalisen median alusta tai tietoturvasäännösten noudattaminen. Trendien ja parhaiden käytäntöjen perässä pysyminen voi ajoittain olla vaikeaa, varsinkin jos yritys yrittää toteuttaa niitä kaikkia ymmärtämättä ettei kaikkea tarvitse tehdä.

Kannattava digimarkkinointi pohjautuu aina hyvään pohjatyöhön; ymmärtämällä kuka on kohderyhmäsi, millä alustoilla he viettävät aikaansa ja miten puhutella heitä. Panostamalla digimarkkinoinnin perusasioihin ja hallitsemalla asiat kuten kohdeyleisön ymmärtäminen ja verkkosivun hakukoneoptimointi, yritys kun yritys voi luoda onnistuneita digimarkkinointikampanjoita ja tehostaa diginäkyvyyttä.

Digimarkkinointi vaikuttaa laajalti asiakaspolun eri vaiheissa

Digimarkkinoinnin avulla voit saavuttaa sekä potentiaalisia että nykyasiakkaita varsinkin tarkasti. Digimarkkinoinnin eri keinot sopivat myös oivallisesti asiakaspolun ja markkinointifunnelin eri vaiheisiin. Kuten perinteinen markkinointi, digimarkkinoinninkin tavoitteisiin kuuluvat liiketoiminnan kehittäminen ja positiivisen tunnettuuden kasvattaminen. Tutustu artikkeliimme, jossa kerromme miten voit vahvistaa hyvää asiakaskokemusta sekä tukea lisämyynnin todennäköisyyttä nykyasiakkaille.

Digimarkkinoinnin osa-alueet

 • Verkkosivut ja verkkokauppa
 • Asiakaspolun kehitys
 • Liidi- ja konversio-optimointi
 • Markkinoinnin automaatio (CRM)
 • Sisältöstrategia ja sisällöntuotanto
 • Hakukoneoptimointi (SEO) ja avainsana-analyysit
 • Hakusanamainonta (SEM) esimerkiksi Google Ads, Shopping, Display, Youtube-mainoksilla
 • Sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi
 • Digitaaliset bannerimainokset
 • Sosiaalisen median kanavien sisällöntuotanto orgaanisesti ja maksullisesti (Meta, TikTok, LinkedIn, Pinterest)
 • Markkinoinnin ja myynnin teknologiat, esimerkiksi HubSpot

Aloita digimarkkinointi tunnistamalla kohdeyleisö

Ennen kuin digimarkkinoinnin toimenpiteitä voidaan lähteä kannattavasti toteuttamaan, sinun on oleellista tunnistaa tuotteiden ja/tai palveluiden kohdeyleisö: keitä he ovat, millä digialustoilla he viettävät aikaa ja minkälainen sisältö puhuttelee heitä.

Tutkimuksien toteuttamisella ja olemassa olevan datan analysoinnilla yritykset voivat monipuolisesti koota arvokasta tietoa kohdeyleisön demograafisista tiedoista, käyttäytymisestä ja kiinnostuksen kohteista. Olemassa oleva data voi olla esimerkiksi verkkosivun ja sosiaalisen median kanavien analytiikka. Kannattaa myös käydä läpi vanhoja asiakaskyselyitä, -haastatteluita ja -palautteita. Tarvittaessa voit myös toteuttaa uusia asiakaskyselyitä. Kerätyt tiedot antavat sinulle arvokasta tietoa kohderyhmän tunnistamiseen ja sisältöstrategian toteuttamiseen liittyen. Sisältöstrategia onkin oleellinen digimarkkinoinnin osa-alue, sillä onnistunut sisältöstrategia takaa digimarkkinointiviestien ja -kampanjoihin resonoivan tavoiteltua kohdeyleisöä eri asiakaspolun vaiheissa.

Tarvitsetko apua kohdeyleisön tunnistamisessa? Markkinointisankarit ovat auttaneet useita yrityksiä tunnistamaan heidän ostajapersoonat – Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää ostajapersoona-työpajasta.

Kehitä brändin tunnettuutta ja näkyvyyttä digimarkkinoinnin avulla

Jotta tunnettuuden ja näkyvyyden tehostaminen on kannattavaa ja kestävää, tarvitsee markkinoinnin ja myynnin toimintamallien puhutella aikaisemmin mainittua kohdeyleisöä, heijastaa yrityksen brändiä ja tukea sen liiketoimintaa.

Brändinäkyvyyden kasvattamiseen on monia keinoja – myös digimarkkinoinnin ulkopuolella. Digimarkkinoinnissa usein käytettyinä metodeina ovat muun muassa tavoitteita tukeva sisältöstrategia, hakukoneoptimointi sekä maksettu mainonta hakukoneissa, sosiaalisen median kanavissa sekä kolmanten osapuolten mainosbannereissa. Eikä unohdeta vaikuttajamarkkinointia, joka on nykyään yleinen digimarkkinoinnin keino.

Miksi digimainonta on suosittu markkinoinnin keino?

Digimarkkinoinnin eri toimintamallit ovat usein varsin kustannustehokkaita toimenpiteitä. Digimainonta on suosittua koska se mahdollistaa joustavasti muutoksien teon sekä tarjoaa tarkkoja numeerillisia tuloksia, joita voi seurata lähes reaaliajassa. Tämän lisäksi se on ketterää ja kustannustehokasta; muutoksia voi tehdä pieninkin panoksin. Näihin lukeutuvat esimerkiksi hakukonemainonta (en. Search Engine Marketing) sekä sosiaalisen median kanavat (en. Social Media Marketing).

Lue artikkelistamme miten iOS 14-muutokset ovat vaikuttaneet mainosdatan keräämiseen.

postit-lappu johon piirretty sosiaalisen median kanavissa laajasti hyödynnettävää hashtag-merkkiä.
Hashtag-merkin tunnettuus on muuttunut merkittävästi sosiaalisen median kanavien myötä. 2000-luvun myötä se on merkittävässä roolissa sisällön jakamisessa.

Sisältömarkkinointi osana digimarkkinointia

Digitaalisessa sisältömarkkinoinnissa tuotetaan ja levitetään eri media- ja tekstimuodoilla sisältöä sekä potentiaalisille että nykyasiakkaille. Nämä alustavat ovat muun muassa blogit, uutiskirjeet ja sosiaalisen median kanavat kuten Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube, TikTok sekä Threads. Sisältömarkkinointi pohjautuu yrityksen ennaltamääritettyyn sisältöstrategiaan, joka vastaa kysymyksiin kuten minkälaista sisältöä tuotetaan, kenelle sitä tuotetaan, minne ja milloin sitä lisätään ja mikä sen tavoite on.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti ostokäyttäytymiseen. Itse sisältö ei ole pelkästään myynnillistä vaan sisältöihin lukeutuvat myös arvopohjaiset, kiinnostavat ja inspiroivat sisällöt.

Hakukoneoptimointi on merkittävä osa sisältö- ja digimarkkinointia

Hakukoneoptimointi (en. Search Engine Optimization) tarkoittaa verkkosivuston ja sen sisällön optimointia hakukonenäkyvyyden kannalta. Tunnettuihin hakukoneisiin lukeutuvat muun muassa Google ja Bing. Onnistuneen hakukoneoptimoinnin ansiosta verkkosivut sijoittuvat korkeammalle hakukoneiden tulossivuilla (SERP) osuvien avainsanojen perusteella. Hakukoneoptimointia voi tehdä sekä sisällöllisesti että teknillisesti.

Sisällölliseen hakukoneptimointiin vaikuttaa muun muassa kannattavien avainsanojen käyttö, artikkelien sanamäärät, toisten verkkosivujen kanssa ristiin linkittäminen (en. cross linking) sekä optimoidut kuvakoot. Teknilliseen hakukoneoptimointiin vaikuttaa muun muassa verkkosivujen responsiivisuus, sivurakenne, sivujen latausnopeus sekä URLien oikeaoppinen hyödyntäminen.

Verkkosivujen hakukoneystävällisyyttä ja -optimointia voidaan tehostaa ketterästi auditoimalla verkkosivujen nykytilanne ja sen olemassa oleva sisältö. Auditin myötä, ammattilainen pystyy tarjoamaan sekä teknilliset että sisällölliset parannusehdotukset hakukoneystävällisyyden kannalta. Usein tehdään myös avainsanatutkimus, jonka avulla voidaan tunnistaa potentiaalisten avainsanojen hyödyntäminen verkkosivuilla uuden tai olemassa olevan sisällön avulla.

Huom! Älä muuta olemassaolevia URLeja ilman uudelleenohjausta. Jos verkkosivujen sisältöä, esimerkiksi blogitekstiäsi, on jaettu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, toisella verkkosivulla tai jopa mediassa, tämä linkki rikkoutuu eikä sisällöön pääse käsiksi jos uudelleenohjausta ei ole toteutettu.

Pohdi kriittisesti mitä digimarkkinoinnin keinoja hyödyntää

Koska digimarkkinoinnin keinoja on useita, moni voi helposti olettaa, että ne sopivat kaikille tilanteesta huolimatta ja ongelmasta riippumatta. Näin ei kuitenkaan ole. Ohessa listattuna muutamat sudenkuopat digimarkkinoinnin maailmassa.

Päätön avainsanojen käyttäminen: Unohda epäolennaisten avainsanojen käyttäminen verkkosivustollasi tai mainoskampanjoissasi. Tämä ”avainsanojen täyttämisenä” tunnettu käytäntö ei ole vain tehoton, vaan se voi myös vahingoittaa verkkosivustosi hakukoneoptimointia.

Sähköpostilistojen ostaminen: Varmista miten ja milloin lista kerätty, onko data laadukasta ja onko kontaktoivat tahot aidosti kohdeyleisöä. Vaikka lista olisi tuottanut onnistunutta myyntiä yhdelle yritykselle se ei takaa samaa tulosta toiselle yritykselle sillä lähtökohdat ovat aina yksilöllisiä.

Uusi softa = kaikki ongelmat häviää: Kalliin digimarkkinoinnin teknologia-alustan osto ei takaa ratkaisua sisäisten prosessien heikkouteen. Hienoista alustoista ja välineistä ei ole myöskään hyötyä jos käyttöönottoon ei panosteta tai prosesseihin sitouduta.

Digimarkkinointi sinulle ajateltuna – Markkinointisankarit apunasi

Olitpa sitten aloittava pieni tai suurempi yritys tai organisaatio, joka haluaa uudistaa digimarkkinoinnin strategiaa, meillä on asiantuntemusta ja resursseja, jotka auttavat sinua saavuttamaan tavoitteesi. Varaa ilmainen konsultaatio digimarkkinoinnin kehitysprojektille. Tehdään yhdessä digitaalinen markkinointikampanja, joka tuottaa tuloksia yrityksellesi.