Miten valita markkinointitoimisto?

Miten valita markkinointitoimisto?

Miten valita markkinointitoimisto?

Jos savolaiselta kylänmieheltä kysyisi, ”miten valita markkinointitoimisto”, saisi vastaukseksi todennäköisesti: ”riippuu, mistä roikkuu.” Suomessa on karkeasti noin 2000 markkinointi- ja mainostoimistoa, minkä vuoksi oikean markkinointitoimiston löytäminen voi olla hyvin haastavaa. Tähän artikkeliin on listattu 5 parasta vinkkiä, jotka huomioida sopivan (digi)markkinointitoimiston valinnassa.

1. TAVOITE

Mikä on yrityksenne liiketoiminnallinen tavoite, jonka vuoksi markkinointia halutaan tehdä? Uudet nettisivut tai uusi brändi-ilme eivät ole liiketoiminnallisia tavoitteita. Ne ovat toimenpiteitä, joilla haetaan haluttua liiketoiminnallista vaikutusta, kuten enemmän uusia ihanneasiakkaita nopeampien ja selkeämpien nettisivujen, sekä uskottavamman brändi-ilmeen avulla. Kannattaa myös miettiä, onko liiketoiminnan tavoite saavutettavissa ensisijaisesti digimarkkinointi- vai perinteisen markkinointitoimiston kanssa. Mikäli ihanneasiakkaanne ostopolku on digitaalinen, niin kannattaa valita digimarkkinointitoimisto. Mikäli tavoite ei ole teille kirkas, niin tarvitsette strategisemman tason markkinointikumppanin, joka pystyy kytkemään asiantuntemuksellaan markkinoinnin osaksi liiketoiminnan tavoitteitanne. Jos taas markkinoinnin liiketoiminnallinen tavoite on teille kirkas, niin kannattaa valita (digi)markkinointitoimisto, joka aidosti ymmärtää tavoitteenne ja pystyy tarjoamaan työkalut, sekä tiimin tavoitteiden saavuttamiseksi.  

2. TIIMI 

Markkinointitoimistojen kanssa yhteistyötä tehdessä tiimin merkitys on valtava. Usein kuulee kauhutarinoita siitä, kuinka markkinointitoimiston tiimin jäsenet vaihtuvat useammin kuin suomalaisen miehen kalsarit vuodessa. Suuresta vaihtuvuudesta markkinointitoimistossa on sekä suoria rahallisia ja ajallisia että myöskin laadullisia vaikutuksia asiakkaan liiketoiminnalle, kun aina pitää perehdyttää uusi tekijä yrityksen brändi-ilmeeseen, tavoitteisiin ja järjestelmiin. Siksi kannattaa valita markkinointitoimistokumppani, joka pystyy tarjoamaan pitkäaikaisen ja sitoutuneen tiimin. Freelancer-pohjalla toimivat digimarkkinointitoimistot ovat tekijöiden pysyvyydessä ylivoimaisia perinteisiin mainostoimistoihin nähden. 

Tiimin kokonaiskyvykkyys. Kannattaa valita kumppani, jolta löytyy sekä laajaa geneeristä markkinointi- ja liiketoimintaosaamista että syväosaamista teidän liiketoimintanne tavoitteita parhaiten tukevalla osaamisalueella esim. digimarkkinoinnissa. Näin varmistetaan kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen kumppanuus.

Tiimin ja teidän ihmisten väliset kemiat/kunnioitus. Tämä on usein aihe, johon ei kiinnitetä riittävästi huomiota, kun valitaan markkinointitoimistoa. Eräs osakkaamme keskusteli pörssiyhtiön markkinointijohtajan kanssa ja hän kertoi, että heidän käyttämänsä markkinointitoimisto tekee useimmiten aivan eri asioita, kuin mitä briiffissä on pyydetty; tai yrittää väkisin myydä suurempaa toteutusta, kuin mikä olisi tarpeen. Lisäksi heidän markkinointitoimisto suosii tiettyjä liiketoiminta-alueita toisten liiketoiminta-alueiden kustannuksella. Tämä on tietysti yksiselitteisesti väärin. Siksi kannattaa valita kumppani, joka toimii vastuullisesti ja eettisesti, sekä pitää huolen siitä, että yhteistyö on aidosti hauskaa ja kunnioittavaa. Tämän takia me Markkinointisankareilla olemme linjanneet, että ”emme tee töitä kusipäiden kanssa.”

3. TEKEMINEN

Mitä valitun markkinointitoimiston pitäisi konkreettisesti tehdä? Tarvitaanko strategisen tason konseptointiapua vai arjen tekemiseen käsipareja? Tarvitaanko apua esimerkiksi sosiaalisen median markkinointiin, sisällöntuotantoon vai kenties myynnin- ja markkinoinnin yhtenäistämiseen? Halutaanko ostaa yksittäisiä tunteja tai suoritteita, vai toimisiko tarpeeseen ulkoistettu markkinointipäällikkö, joka vastaisi koko teidän markkinoinnista? Kun markkinointikumppanilta haluttu tekeminen on kirkasta, niin myös sopivan markkinointitoimiston valinta on helpompaa.

TULOKSET

Erityisesti digitaalisessa markkinoinnissa kumppaniksi kannattaa ehdottomasti valita sellainen digimarkkinointitoimisto, joka kykenee seuraamaan ja raportoimaan yhteistyön tuloksellisuudesta ja tarvittaessa keskustelemaan niistä konsultoivasti myös toimitus- tai talousjohtajan kanssa. Tulokset eivät välttämättä näy heti, koska monet toimenpiteet – kuten esimerkiksi hakukoneoptimointi – ovat tekemistä, jotka tuovat ensisijaisesti pitkäaikaisia ja -kestoisia tuloksia. 

TALOUS

Kun 4 tärkeintä osa-aluetta (Tavoite, Tiimi, Tekeminen ja Tulokset) on huomioitu, niin tullaan viimeiseen markkinointitoimiston valintaan liittyvään osa-alueeseen – talouteen. Kuten pääministeri Sanna Marin asian ilmaisisi – ”suomeksi sanottuna”: millainen budjetti teillä on käytössä. Mopolla ei pääse kuuhun, mutta kevarilla jo pidemmälle. Mikäli tavoitteiden ja budjetin välillä on merkittävä ristiriita, niin kukaan menestyksekäskään digimarkkinointitoimisto ei saa tuloksia aikaiseksi. Kehitystä voidaan saada toki pienelläkin budjetilla, mutta suuret kehitysloikat vaativat aina investointia, eli aikaa ja rahaa.

Mikäli haluat markkinoinnissa todistettavia tuloksia ja taitavia tekijöitä, niin ota yhteyttä