markkinointistrategia

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia johdetaan yrityksen liiketoiminnan strategiasta. Hyvä markkinointistrategia vastaa siihen, mitä myydään ja kenelle. Markkinointistrategian käytännön toteutus kysymykseen siitä, että miten. Tässä kirjoituksessa käsittelemme tarkemmin markkinointistrategian laatimista ja parhaita käytäntöjä.  Markkinointi …